Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Spela upp

Hej och välkommen!

Hej och välkommen! Här ska du få lära dig teckenspråk. Till höger ser du olika områden som ingår i teckenspråket. Om du klickar på dem så kommer du till de olika förklaringarna som hör ihop med det området.