Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Spela upp

Information

I detta program kan du välja om du vill ha ljud, text, bild och tecken. Du kan i förväg bestämma om du vill ha alla funktionerna eller bara en eller två. Om du till exempel vill träna att förstå tecknet utan stöd av ljud, text eller bild kan du klicka bort allt utom tecken.
Filmerna som visas i rutan kan du styra tempot på själv genom att dra i figuren sköldpaddan. Drar du till vänster går det långsammare och till höger går det fortare.