Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Spela upp

Om produkten

Innehåll

Händernas Värld är ett nybörjarmaterial i teckenspråk som kan anpassas till olika elevgrupper.

Inlärningen kan ske med både ljud, bild, tecken och text.
Eleven kan själv välja arbetssätt genom att aktivt välja bort eller till de olika funktionerna ljud, bild, tecken och text.

Läromedlet lägger en tonvikt på teckenförrådet som bas för inlärningen och vi har försökt att täcka så många som möjligt av de områden som ungdomar/användare har i sin närhet.

Meningsexemplen är korta och enkla för att användarna ska känna att de direkt kan följa med och imitera de meningar som visas.
De begrepp som används känns kanske främmande för den enskilde användaren/eleven och därför finns tecknad/skriven/talad information.

Vi har delat upp materialet i tio kapitel som berör olika grammatiska delar i teckenspråket. Dessa är Handalfabetet, Siffror och tidstecken, Teckenförrådet, Ägo- och hjälpverb, Satser på teckenspråk, Tecken utan svensk munrörelse, Lokalisation, Adjektiv, Verb och Texter.

Läromedlet har en lärarhandledning som stöd för läraren vid handledning av eleven. I denna finns pedagogiska råd och tips.

Besök oss gärna på www.spsm.se

Tangentbordstyrning

Om du använder en webbläsare med tangentbordsstyrning kan du navigera dig fram i menyer med tab-tangenten och bekräfta valet med retur. Volymkontrollen väljs även den med tab-tangenten, men kontrolleras sedan med höger- och vänster piltangent.

Systemkrav

Produkten är utformad för att fungera på plattformar med stöd för HTML5 och video i formaten mp4, webm eller ogg, samt ljud i formaten mp3 eller ogg. Det vill säga de allra flesta moderna webbläsare.

Som exempel inkluderar detta webbläsarna Internet Explorer version från version 9, Firefox från version 7, Google Chrome från version 7, Safari Version från 5 samt andra WebKit-baserade webbläsare. Produkten kräver att javascript är aktiverat. För att köra produkten på Ipad, använd appen Puffin Web Browser som finns på App Store.

Support

Kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande

Manusförfattare: Kristina Eriksson
Granskning: Lars Wallin, Stockholms Universitet, Institutionen för Lingvistik
Teckenspråksaktörer: Tomas Nygårds, Patrik Kristensson, Johanna Treffenberg, Elin Ljungberg, Maria Norberg, Åsa Stenvall, Adam Neverland och Kalle Lövgren.
Svenskt tal: Tommy Krångh, Lisa Ejdung, Bogumil Navoumic och Magdalena Eriksson.
Fotograf/redigerare: Matts Wigren
Illustratör: Henry Svahn
Webbproduktion: Marilyn produktionsbolag AB
Projektledare: Pia Westlund
Projektledare för produktion: Cathrine Björkstrand/Maria Sundholm

1467-SPSM_logo

Copyright 2013 SPSM