Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkPåståenden/FrågorPåståenden/FrågorExempel påståenden/frågor

Spela upp

Det växer bananer i trädet. Växer det bananer i trädet?