Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

ExempelExempel - perspektivbyteExempel - perspektivbyte

Spela upp

Pappa, får jag låna bilen?
Ja, men du måste vara tillbaka klockan åtta.