Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Ägo- och hjälpverbExempel på ägoverbet HA

Spela upp

Ha, äga