Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Ägo- och hjälpverbExempel på hjälpverbet HAR INTE GJORT/VARIT

Spela upp

Har du inte gjort läxan?