Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Ägo- och hjälpverbExempel på ägoverbet HA-INTE

Spela upp

Har-inte