Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

SiffrorPengarJämna kronor

Spela upp

Med en speciell rörelse kan man säga KRONA och siffran på samma gång – det är med den här rörelsen. Om man tecknar siffran ett med rörelsen nedåt betyder det en krona – därefter två kronor och tre kronor.
Men man kan bara utföra den rörelsen upp till siffran 8 – därefter får man först teckna siffran och sedan lägga till tecknet KRONA eller bokstavera K-R. Exempelvis 9 kronor.