Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Ägo- och hjälpverbInformation

Spela upp

På svenska ser ordet ”har” likadant ut oavsett om man menar att man äger något eller har gjort något. Till exempel. ”Jag har en bil”eller ”Jag har badat” I teckenspråk finns det fyra olika alternativ till ordet HAR. Om du äger något, dvs har något som är ditt, så använder du tecknet HA. T.ex ” jag har körkort” eller ”jag har inget körkort”. Om du istället vill berätta att du har gjort något, eller har varit någonstans, då använder du dig av HA. T.ex ”jag har varit i Amerika”, eller ”jag har varit i skolan idag”. Men om du inte har gjort något eller inte har varit någonstans använder du HAR INTE ”jag har inte varit i Amerika” eller” jag har inte varit i skolan idag”. Här får du se exempel på de fyra verben. Prova sedan om du förstått skillnaden.