Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Ägo- och hjälpverbÖva självInformation

Spela upp

Du kommer att få se 20 blandade meningar med ägo och hjälpverb. Du kan själv välja om du vill se texten först och prova att teckna själv eller om du vill se filmen först och se på översättningen efteråt.