Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkInformation

Spela upp

Nu ska du få lära dig olika typer av meningar på teckenspråk. Som du vet finns det påståenden och frågor och på svenska kan man använda rösten för att betona eller visa olika känslor i meningarna.
På teckenspråk går det inte att använda rösten utan man visar de olika betoningarna med ansiktet och huvudet istället.
Vi har gjort grupper med påståenden och frågor som varieras på olika sätt. Om du vill veta mer så klicka på ?.