Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

HandalfabetetTräna BokstaveringInformation

Spela upp

Här kommer du att få träna på bokstavering. Först 10 namn och sedan 10 föremål. När något bokstaveras dyker det upp tre förslag, du klickar på det du tror är rätt. Om det var rätt svar fortsätter det automatiskt till nästa exempel, om du svarar fel får du se bokstaveringen en gång till.