Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkMeningar med emfasInformation

Spela upp

Med emfas menar man betoning med känsla. Titta på följande meningar och försök att se vilken känsla som den som tecknar har