Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkPåståenden/FrågorInformation

Spela upp

På svenska ändrar man ordföljden i meningen om man vill visa på en fråga eller ett påstående.
På teckenspråk ändrar man inte teckenföljden utan man visar det istället med hjälp av vissa signaler i ansiktet.
Det finns två olika typer av frågor på teckenspråk – ja/nej-frågor och frågeordsfrågor, fof.