Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkÖva självInformation

Spela upp

Nu ska du få testa dina kunskaper på två olika sätt. Först får du se ett antal meningar på svenska. Du tecknar själv och sedan klickar du fram filmen så att du kan kontrollera om du tecknade rätt.
Det andra sättet är att du får se ett antal meningar på filmen och därefter tre svarsalternativ på översättning. Svarar du rätt så går du vidare, men om du svarar fel får du se meningen en gång till.