Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Genuina teckenInformation

Spela upp

Genuina tecken kallas ibland också för tecken med fast oral komponent. Det är en samling tecken som är typiska för teckenspråket och som inte har någon motsvarighet i talspråket. De kan ha flera olika översättningar, som exempelvis TABBE som kan översättas med: ” jag gjorde bort mig” eller ”jag råkade göra…”
Dessa tecken har också speciella munrörelser som inte påminner om svenska ord.
Munrörelserna markeras i text med klammer, som exempelvis [TH] och [O]