Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

LokalisationInformation

Spela upp

Teckenspråk brukar man kalla för ett visuellt-gestuellt men också spatialt språk. Det innebär bland annat att man kan använda området framför kroppen som en slags scen där man kan placera olika saker som man vill prata om. Därför behöver man till exempel inte använda prepositioner i teckenspråk. Det finns tecken för dessa ord som PÅ, UNDER, BREDVID osv men dessa används mycket sällan. Istället visar man föremåls placering i förhållande till varandra i luften. Där kan man utnyttja både höjd och bredd och djup. Det kan till exempel se ut så här: ”två barn som sover i en våningssäng”, eller ”två bilar som står bredvid varandra”.