Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

AdjektivInformation

Spela upp

Adjektiv beskriver hur en sak eller en person ser ut eller är. Det kallas ibland för egenskaper. Det är bra tecken att kunna. Nu får du se några tecken med exempel på hur man kan beskriva egenskaper hos personer eller saker.
Flickan som tecknar visar först ett adjektiv-tecken och sedan ger hon ett exempel.