Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

VerbInformation

Spela upp

Verb är ett mycket stort område i teckenspråk. Det finns grundformer av verb – den form som du ser i lexikon. Men verb kan förändras mycket i teckenspråket och du ska få jobba med några sådana exempel.