Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

VerbTeckenvarianterInformation

Spela upp

Som du säkert har sett så finns det en grundform av verb men det kan också varieras på många olika sätt. Ett verb kan tecknas på olika sätt beroende på vem som utför handlingen eller hur man utför handlingen. Till exempel så äter man inte soppa på samma sätt som en smörgås.