Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

VerbVerb med orala adverbInformation

Spela upp

Om man vill beskriva HUR något utförs kan man använda sig av orala adverb. Då lägger man till en speciell munrörelse samtidigt som man tecknar verbet. Då kan man få flera olika betydelser samtidigt. Om du är ute och går och det är motvind och tungt att gå kan du teckna så här: GÅ GÅ GÅ [ii]