Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

VerbPolysyntetiska teckenInformation

Spela upp

Polytecken är verb som innehåller mycket information. I tecknet kan man ofta se hur och var verbet utförs och många gånger också på vilket sätt. Handens form symboliserar ofta agenten (den eller det som är aktiva i meningen).
Beroende på hur agenten ser ut formar sig handen på olika sätt. Exempelvis så används V-handen för att visa en levande varelses ben och dess rörelser, t ex HOPPA, NIGA, SPRINGA etc.
En bil får formen liggande J-hand, en cykel en stående J-hand, en boll en klohand osv. Därefter lägger man till rörelse och placering i rummet som vi nämnde i kapitlet om lokalisation