Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

ExempelExempel - PresentationerInformation

Spela upp

Nu har du säkert lärt dig en del tecken. Nu ska du få möjlighet att öva dig på att förstå korta berättelser, eller teckenspråkstexter som de också kallas. Här kommer några presentationer. Se om du kan förstå vad personerna tecknar.