Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

ExempelExempel - perspektivbyteInformation

Spela upp

Något som ofta förekommer i teckenspråkstexter är perspektivbyte. Det innebär att om man berättar om två personer som talar med varandra så visar man det genom deras olika perspektiv.
Hur ser man då vem det är som säger något? Oftast ser man det på ögonen.
Titta på några dialoger så förstår du hur det går till.