Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

HandalfabetetInformation

Spela upp

I teckenspråket finns ett område som heter Handalfabetet. Handalfabetet används i teckenspråket om du vill bokstavera namn, ord som du inte kan tecknet för eller främmande ord. När du avläser bokstavering tittar du i ansiktet på den som bokstaverar och inte på händerna. Till en början kan det kännas konstigt men så småningom blir du van.
Om du bokstaverar ett namn med dubbelbokstav markerar man det med en rörelse i sidled.
Till exempel namnet Anna tecknar du på det här sättet – Anna!