Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

HandalfabetetTräna BokstaveringTio namn

Spela upp

Vad heter personen?

Mikaela

Mikael

Matilda

Jag heter Mikael