Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkPåståenden/FrågorFrågeords-frågorFrågeord

Spela upp

Varför?