Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkPåståenden/Frågor

Information

Ja/nej-frågor

Ja/nej-frågor

Frågeords-frågor

Frågeords-frågor

Påståenden/Frågor

Påståenden/Frågor