Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkPåståenden/FrågorFrågeords-frågor

Information

Frågeord

Frågeord

Blandade exempel

Blandade exempel