Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Satser på teckenspråkPåståenden/FrågorPåståenden/Frågor

Information

Exempel påståenden/frågor

Exempel påståenden/frågor