Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Genuina tecken

Information

Exempel 1-5

Exempel 1-5

Exempel 6-10

Exempel 6-10

Exempel 11-15

Exempel 11-15

Blandade exempel

Blandade exempel

Blandade exempel

Blandade exempel

Blandade exempel

Blandade exempel