Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

VerbPolysyntetiska tecken

Information
Taxin kör bakom lastbilen

Exempel polysyntetiska tecken