Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

VerbPolysyntetiska tecken

Information
Hunden ligger under bordet

Exempel polysyntetiska tecken