Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

VerbPolysyntetiska tecken

Information
Babyn kryper under stolen

Exempel polysyntetiska tecken