Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

SiffrorSiffror, Tal

Information

0 - 10

0 - 10

11 - 20

11 - 20

20 - 30

20 - 30

50 - 100

50 - 100

10 - 100

10 - 100

100 – 1000

100 – 1000

1 miljon

1 miljon

Öva på siffror

Öva på siffror