Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

TeckenförrådVikt längd och volym

Vikt

Vikt

Kilo

Exempel vikt

Kilo

Längd

Kilo

Exempel längd

Kilo

Volym

Kilo

Exempel volym