Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

TeckenförrådVikt längd och volym

Vikt

Vikt

dm

Exempel vikt

dm

Längd

dm

Exempel längd

dm

Volym

dm

Exempel volym