Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

HandalfabetetFördjupning

Strykning

Strykning

Assimilation

Assimilation

Bokstaverade tecken

Bokstaverade tecken

Övningar

Övningar