Händernas värld

Tempo 75% Tempo 100% Volym:

Inställningar Inställningar

Ägo- och hjälpverb

Information

Exempel på ägoverbet HA

Exempel på ägoverbet HA

Exempel på ägoverbet HA-INTE

Exempel på ägoverbet HA-INTE

Exempel på hjälpverbet HAR GJORT/VARIT

Exempel på hjälpverbet HAR GJORT/VARIT

Exempel på hjälpverbet HAR INTE GJORT/VARIT

Exempel på hjälpverbet HAR INTE GJORT/VARIT

Öva själv

Öva själv